Tilbud i Randers Kommune

 1. Lakridsen
  Det kreative værested Lakridsen i Søren Møllers Gade drives af frivillige med støtte fra en koordinator. Tre dagen om ugen inviteres borgere indenfor til kaffe, snak og muligheden for at udfolde sig kreativt.
 2. Sct. Peders Kirke
  Sct. Peders Kirke tilbyder mange forskellige aktiviteter. Der er sikkert noget, der passer til dig.
 3. Sct. Clemens Kirke
  Der er kirkehøjskole, ældre-eftermiddage, foredragsaftener, koncerter og musicals,  konfirmander, minikonfirmander, kirkens kor, en stor børne-klub, ungdomsdiskotek, legestue; også Y’ s men,  KFUM-Spejdere og KFUK-spejdere samt FDF benytter bygningens faciliteter
 4. Food-bank
  Sct. Clemens kirke´s “Food-bank” er en hjælpende hånd til de borgere, der står i en akut situation og helt bogstaveligt ikke har penge til mad. Det er alle type mennesker, der kommer og får hjælp fra food-banken, både enlige og familier.
 5. Sankt Andreas Kirken
  Udover gudstjenester sker der i løbet af året en del andre aktiviteter i kirken – som f.eks. Mandagsklubben, Bibelformiddag, koncerter, sangaftener, møder m.v. og også  arrangementer for børnefamilier og for børn og unge.
 6. Bysekretariatet
  har mange tilbud og aktiviteter til borgere i Nordbyen i Randers, bl.a. motion, rygestopkurser, juridisk og økonomisk rådgivning, samt undervisning
 7. Økonomisk Rådgivning v. Bysekretariatet
 8. Myway
  MyWay handler om at finde sin drømmerute i livet.
 9. Bisidderforeningen
  er et gratis tilbud til borgere, som mangler støtte til samtaler hos kommunen, lægen, advokaten osv
 10. Selvhjælp Randers
  tilbyder individuelle og gruppeforløb med temaer som sorg, krise, stress, skilsmisse, personlig udvikling og sygdomsforløb
 11. Cafe RustfriCafe Rusfri er et tilbud til dig der er tidligere misbruger, og som nu har lyst til en mere indholdsrig hverdag med socialt samvær og fælles-aktiviteter. Det eneste krav cafeen stiller til dig er at du er RUSFRI.
 12. Økonomisk Rådgivning v. Randers Sundhedscenter
  Problemer med hjemløshed, misbrug af rusmidler, kriminalitet eller psykiske problemer som angst eller depression. Læs mere på portalen om mulighed for hjælp i Randers Kommune.
 13. Den blå Paraply
  Værestedet Den Blå Paraply er et fristed for mennesker med sociale problemer som eksempelvis ensomhed, psykisk sårbarhed, psykiatriske lidelser og misbrug
 14. Økonomisk Rådgivning v. Den Blå Paraply
 15. Den Boligsøgende enhedDen boligsociale enheds overordnede formål er at forebygge udsættelser, sikre at kommunens udsættelses-sager behandles efter gældende lovgivning på området, samt fungere som én samlet indgang til kommunen på det boligsociale område
 16. Psykiatriens Hus
  et tilbud der er målrettet til en bred gruppe af psykisk sårbare borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte
 17. IFS (Idræt for sindet)
  Vi udbyder en vifte af aktiviteter – men er åbne over for nye ideer og tiltag. Så hvis du brænder for en sportsgren eller lignende, så kom og snak med os. Vi udskifter løbende aktiviteter afhængig af medlemmernes interesse.
 18. SAM (social, Aktivitet, Motion)
  tilbyder og koordinere sociale aktiviteter og motion for udsatte borgere.
 19. Recovery skolenRecovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser.
 20. Hjørnestenenet herberg under Kirkens Korshær
 21. Løgstrupgårdener et tilbud om at være med i et socialt fællesskab omkring genbrugsopgaver, fællesspisning, torsdagscafe, systue, sommerlejr, udflugter og andre arrangementer.
 22. Rytterknægtenhar også mange forskellige aktiviteter til at fremme fællesskab og kreativitet.
  genbrugsopgaver, fællesspisning, fredagscafe, kludeklip, kortkreering, malerhold, engelsk undervisning, sangkor
 23. Slotsgården
  Være- og aktivitetsstedet henvender sig primært til ensomme mennesker, mennesker med alkohol- eller stofmisbrug eller psykiske problemstillinger og andre, som har behov for social netværksdannelse.
  Gratis/billig mad, madpakker, morgenmad, frokostretter, varm mad, kage og madpakker to go. Adgang til gratis bad, billig tøjvask, håndklæder, shampoo, tandbørster mm:
  Undervisning i e-Boks, e-mail, borger.dk
  Aktiviteter som brætspil, billard, petanque, fjernsynstue, musik- og malerværksted. NADA
 24. Randers KrisecenterVi er et kvindekrisecenter for voldsramte kvinder og børn. Vi tilbyder døgnophold samt råd og vejledning pr. telefon eller på krisecentret
 25. Røde Kors Randers
  Genbrugsbutikker og tøjcontainere, samt diverse aktiviteter
 26. Perron 4er et værested for mennesker med særlige sociale problemer som hjemløshed, psykiske problemer og ensomhedGratis morgenmad, kostordninger; dyrelægehjælp, gratis fodterapeut; adgang til gratis tøj, tøjvask og bad, frivillig medicinadministration, sygeplejeklinik, sår behandling, ledsager, visitation til gratis tandlægehjælp mm
 27. Mødrehjælpen lokalforening Randers
  et tilbud til unge mødre om rådgivning og støtte.
  Der er mødre grupper med en jordemoder tilknyttet, cafe-grupper, der laves sund mad og andre forskellige aktiviteter.
 28. Vennepunktet
  hvor du har mulighed for at være sammen med andre om interesser som l deler og være med i hyggeligt samvær.
  Aktiviteter som edb-undervisning, syning, stenhugning
 29. Gratis Retshjælp
  et tilbud på Randers Bibliotek, hvor rådgivere tilbyder rådgivning om arveforhold, skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig mm
 30. Gratis Retshjælp v.Brandt-Madsen Advokatfirma
  tilbyder gratis rådgivning hver torsdag
 31. BRUS (Børn- og unge i familier med rusmiddelproblemer)tilbud til unge op til 25 år, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer
 32. Unge i sorg
  er et tilbud om sorgbearbejdelse
 33. Komsammenunge op til 30år, der kender til følelsen af ensomhed og som vil arbejde med det.
  Motion, lære om, og spiser god mad osv